חיפוש

כסית

שמו של בית הקפה של חצקל "איש- כסית" הוענק לו ע"י שלונסקי שצירף יחד המלים "כיסא" ו"כוסית"

אנקדוטות נוספות...

מכתבי שלונסקי לישראל רוזנצווייג ולנעמי פרנקל

מאת פרופ' ציפורה כוכבי-רייני

 

בשנים 1950 עד 1969 שלח אברהם שלונסקי מכתבים אישיים למבקר הספרותי ולעורך, ישראל רוזנצווייג ולרעייתו הסופרת נעמי פרנקל. בחלקם המכתבים מופנים לרוזנצווייג או לפרנקל. שניים בלבד - לשניהם. בתקופת חיבורם היה שלונסקי יוצר נערץ ומשורר מרכזי בשירה העברית. סופרים ומשוררים צעירים שיחרו לפתחו ורבים מהם טיפח במסירות.

 

על המכותבים

ישראל רוזנצווייג (1902-1969) נולד בוורשה. ב-1930 עלה ארצה והצטרף לקיבוץ. פרסם דברי הגות וביקורת בספרות ובעיתונות. כמו כן, עסק בתרגום ספרים. לצד שלונסקי שימש אחד מעורכי הוצאת הספרים 'ספרית פועלים'. יחסי ידידות שררו בין השניים.

הסופרת נעמי פרנקל (1918-2009) נולדה בגרמניה. ב-1934 עלתה ארצה. למדה בחוות הלימוד של רחל ינאית בן צבי ומשם עברה לקיבוץ. בשנים שחיברה את הטרילוגיה "שאול ויוהאנה" העמיקו קשרי הידידות בין שלונסקי העורך לבינה.

 

תיאור המכתבים

ישנם 15 מכתבים קצרים הכתובים בכתב יד מאת אברהם שלונסקי מהתאריכים יולי 1950 עד מאי 1969. מתוכם:

9 מכתבים ממוענים לישראל רוזנצווייג: 17.7.1950; 16.6.1954; 25.10.1954; 19.2.1955; 2.3.1955; 1.8.1955; 8.1.1955; 8.1.1956; 5.4.1967.

4 מכתבים ממוענים לנעמי פרנקל: 1955; 14.12.1956; 4.4.1969; 14.5.1969.

2 מכתבים ממוענים לנעמי ולישראל: באחד הכותרת מיוחדת לנעמי פרנקל ולישראל רוזנצווייג (14.9.1956) בשני שתי חתימותיו של המוען: חתימה לאחר הפנייה לישראל רוזנצווייג והמסר אליו, וחתימה מקוצרת לאחר פנייה לנעמי והמסר אליה (3.2.1956).

המכתבים מלבניים בגדלים שונים: 20 X15 ס"מ ו-21X 13.5 ס"מ. בשוליהם העליונים מוטבע הלוגו של ספרית פועלים בצירוף פרטים מזהים על ההוצאה. גודל האותיות תלוי בכמות המלל. ככל שהמשפטים רבים יותר כן האותיות קטנות יותר ולהפך.

חלק הארי מהמסרים נסב על ענייני עבודה. במרבית המכתבים כל מבוקשו של שלונסקי, לזרז את הנמנעים לסיים את חיבוריהם. מתוכנם ניכר עד מה הוא קצר רוח. הזמן דוחק בו לסיים את עריכת החומרים לקראת פרסומם ב'אורלוגין'. ולרוב קיימת תחושה כי כתיבתו ספונטנית. המסרים נוסחו ללא תכנון ועריכה.

המכתבים :