חיפוש

על נערה שרצתה להגיש לו פרח "פה רך ברצון אקבל ממך!"
אבל התכוונתי בחית, ניסתה הנערה להסביר, "את החטא אני לוקח על עצמי" השיב שלונסקי.....

אנקדוטות נוספות...

המשורר על עצמו

נולדתי במזל או בחוסר מזל, בתקופה שבה התאריך הפרטי הוא גם תאריכו של עולם. כשנולדתי התחילה בעולם המאה הנפלאה והארורה, שמכנים אותה בכינוי של מספר סידורי המאה העשרים. בהיותי בן חמש, בתקופת המעבר מינקות לילדות – פרצה ברוסיה המהפכה הראשונה, מהפכת 1905, ועמה ואחריה – הפוגרומים ביהודים; כשהייתי, יחד עם מיליוני ילדים אחרים, בן 13–14, כלומר על סף הנערות, ובמסורת שלנו גם תאריך של ראשית אזרחות יהודית, בר מצווה – פרצה מלחמת העולם הראשונה; בהיותי בן 17–18, הנער היה לבחור – שוב מהפכה, מהפכת1917 - 1918, ושוב פוגרום. ובן 21, עם ראשית הבגרות – תאריך התאריכים של דורי: העלייה לארץ ישראל, העלייה השלישית – עובדה זו ששלבי התפתחותנו האישיים ביותר, האינטימיים, היו שלבי התפתחות השייכים לעולם כולו, היא שקבעה את גורלנו, את מחשבותינו, את שירינו. דורנו לא יכול היה להשתחרר אפילו לרגע קטן מן ההרגשה של 'אני והעולם', אני כחלק מן העולם, כנושא באחריות לעולם. (מתוך ריאיון עם גליה ירדני, "ט"ז שיחות עם סופרים", הקיבוץ המאוחד, 1961)

 

אברהם שלונסקי